Home

WHAT I DO 

Walking & Talking

As a media host, expert commentator, and moderator at events, predominantly within sailing. Oh, and I also produce podcasts. 


Communicating

Creating content and working as a copywriter and translator. I also help clients with communication strategy and project management.


Writing 

As a journalist and a contributing editor to two of Sweden's largest sailing & yachting publications - Search Magazine and hamnen.se I can also help you with longer and more creative articles and interviews. 

With a broad experience in sailing,

communications, marketing and branding

I can help you reach out to your audience!

Utbildning & Kurser

Vill du känna dig tryggare på sjön och lära dig mer om navigation?


- Jag håller utbildningar inom båtliv och sjömanskap på distans. 

- Jag erbjuder också privatkurser för grupper och familjer. 


Förarintyg & Framtida båtkörkort


I de flesta länder har man krav på båtkörkort och inom kort kommer det troligen att krävas i sverige också. Sannolik kommer förarintyget då att konverteras till båtkörkort. Med ett stort fokus på säkerhet, navigation och sjövett, gör kursen dig till en säkrare båtförare och i förlängningen också gör ditt liv till sjöss mer bekymmersfritt.